פוסטים אחרונים
ארכיון

קול קורא לפרס לפעילות ויזמות חברתית של נשים ע"ש יפה לונדון-יערי


יפה לונדון יערי ז"ל

מוזמנות (ומוזמנים) להגיש מועמדויות עבור פרס לפעילות ויזמות חברתית של נשים ע"ש יפה לונדון-יערי שמגיע מהקרן החדשה לישראל.


קרן יפה לונדון-יערי מעניקה בכל שנה 2-3 פרסים לפעילות ופעילים חברתיים המקדמים פרויקטים קהילתיים בתחום השינוי החברתי או קידום מעמד האישה בישראל. כל פרס הוא בגובה 15,000 ₪, וקבלתו מותנית במחויבות להמשך עשייה חברתית במשך שלוש שנים.

בין הקריטריונים שינחו את הקרן במתן הפרסים תיבחן המחויבות לצדק חברתי, שוויון וזכויות אדם, יוזמה, יצירתיות וראשוניות. הקרן תיתן עדיפות למועמדות תושבות הפריפריה (חברתית, גאוגרפית ושייכות לקבוצת מיעוט) ומצבן הכלכלי יהיו בין השיקולים במתן הפרס.

יודגש שקבלת הפרס מותנית במחויבות להמשך עשייה חברתית לשלוש שנים. השנה ניתן לפנות לקבלת הפרס גם אם קיבלת את הפרס בעבר.


הפרס יוענק בטקס ציבורי עם משפחתה וחבריה של גב' יפה לונדון-יערי ז"ל, במאי/יוני 2019. מטרתנו בפרסים ובעריכת הטקס היא לשמר את רוחה וערכיה של יפה לונדון-יערי – ערכים של חלוציות, צניעות, הדאגה לקהילה ועמידה על שוויון זכויות לנשים ועל קידום מעמדן.


להלן שאלון שאותו אתן צריכות למלא לפי ההוראות. במידה ויתעוררו שאלות בנוגע למילוי השאלון, ניתן לפנות למרב מזרחי, בקרן החדשה לישראל, באמצעות מייל: meravm@nif.org.il את התשובות יש להדפיס על גבי השאלון.


(מובן כי הפרטים המופיעים בשאלון זה הינם לשימושה הפנימי של הקרן ע"ש יפה לונדון-יערי בלבד. חתימת המועמדת על השאלון פירושה שכל המידע שניתן הוא אמת ונכון).


לשאלון יש ללחוץ כאן


לפני שליחת הטפסים אנא בדקי כי צרפת/ה את המסמכים הבאים:

  • שאלון מלא וחתום על-ידך (יש לציין כי המקום המיועד בטופס הינו בגדר המלצה בלבד, אתן יכולות להרחיב/לצמצם לפי ראות עיניכן)

  • קורות חיים (עד 2 עמודים)

  • תלושי משכורת (3 חודשים אחרונים)

  • 2 המלצות הכוללות פרטים עדכניים של הממליץ/ה


הכתובת למשלוח הבקשות: yaffa.london.yaari@gmail.com

דד ליין: יום ד' ה-3.4.19 בשעה 12:00 בצהריים. המועמדות שיעלו לשלב השני יעברו ראיונות שיתקיימו במהלך חודש אפריל 2019 – אנא היערכו בהתאם.