פוסטים אחרונים
ארכיון

יומיים אחרונים להגשת הצעות לכנס ה-18 לחינוך סביבתי


מוזמנים להגיש הצעות עבור הכנס ה-18 לחינוך סביבתי שיערך ב-16.4 במכללה האקדמאית בית ברל הדד ליין הוא ה-1 לנוב'. במאה ה-21, המאופיינת בהתפתחות מדעית טכנולוגית מואצת, ניצבים בפני החברה אתגרים סביבתיים-חברתיים מורכבים. שיח הקיימות מעסיק את הקהילה המדעית ואת הקהילה החינוכית, ועוסק בשאלות קיומיות הממוקמות בתווך שבין מדע וחברה ובאתגרים מרכזיים של החיים בתקופתנו. הכנס לחינוך סביבתי התמסד על מנת לעסוק בנושאים הניצבים במרכז סדר היום הסביבתי-חינוכי בישראל.


הכנס דן באופן ביקורתי בהיבטים מדעיים, ערכיים, תאורטיים, מחקריים ומעשיים הכרוכים בנושאים אלה. ייחודו של הכנס, מהיווסדותו, בשילוב הנעשה בו בין ההיבטים השונים: ידע מדעי בתחומי המדעים והטכנולוגיה; היבט ערכי באתגרים סביבתיים ובדילמות הקשורות להתמודדות עמם; והיבט חינוכי-פדגוגי הכולל התייחסות לאתגרים חינוכיים וביטוי לעיסוק בהם במערכת החינוך.


הנושא שעומד השנה במרכז הדיון הוא: פיתוח אזרחות סביבתית – מנוף לקיימות מבוססת מדע וערכים. פיתוח אזרחות סביבתית הוא יעד מרכזי של החינוך לקיימות, שהוגדר על ידי האיחוד האירופי כאתגר רב חשיבות.

אזרחות סביבתית קשורה להעצמה של בני אדם לפתח ידע, מיומנויות ועמדות הדרושות למעורבות סביבתית מושכלת ופעילה. הרשת האירופית לאזרחות סביבתית (ENEC), שקמה על מנת לקדם את ההבנה התיאורטית והמעשית של אזרחות סביבתית, מגדירה זאת כך:


"אזרחות סביבתית" היא התנהגות פרו-סביבתית אחראית של אזרחים, הפועלים ומשתתפים בחברה כסוכני שינוי בזירה הפרטית והציבורית, באמצעות פעולות אישיות אוקולקטיביות שיכולות להתבצע ברמה מקומית, ארצית ועולמית. אזרחות סביבתית מהותה התנהגות שמטרתה להביא לפתרון בעיות סביבתיות קיימות, למנוע היווצרותן של בעיות חדשות, ולהשיג קיימות לצד טיפוח יחסי גומלין בריאים עם הטבע.

"אזרחות סביבתית" כוללת מימוש הזכויות הסביבתיות ומילוי החובות כלפי הסביבה, לצד זיהוי הגורמים המערכתיים האחראיים להידרדרות של הסביבה ולבעיות סביבתיות. היא כוללת פיתוח הנכונות והיכולות הדרושות למעורבות ביקורתית ופעילה ולהשתתפות אזרחית בהתמודדות עם הגורמים המערכתיים, תוך פעולה אישית וקולקטיבית ותוך שימוש באמצעים דמוקרטיים והתחשבות בצדק תוך-דורי ובין-דורי (הרשת האירופאית לאזרחות סביבתית, 2018 European Network for Environmental Citizenship,;http://enec-cost.eu ). לינק להגשת הצעות