פוסטים אחרונים
ארכיון

האם יש לך רעיון לפעילויות קהילתיות לשמירה על הסביבה בר"ג ?


איזה כיף לראות עירייה שאיכפת לה מהתושבים שלה והסביבה והיא מקצה משאבים עבור פעילויות משמעותיות בנושא (פה תוכלו להעזר בתדריך אירוע בונה קהילה) וכדי שהקהילה שלה תתחבר ותשמור על המקום בו הם גרים.

אז אם הינך גר/ה ברמת-גן (או יש לך חברים שם) מוזמנים לשתף אותם - העירייה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה) מזמינה את תושבי העיר להגיש הצעות למיזמים/פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה.

כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילה, ברצוננו לאפשר לקבוצות תושבים שונות בעיר רמת גן לפעול למען שיפור איכות החיים והמרחב הציבורי בעיר, להעצים את תחושת השייכות למקום ולקדם התנהגות אחראית כלפי הסביבה.

פנייה זו מיועדת לקבוצות תושבים ברמת גן, המעוניינות להקים מיזם סביבתי ולפעול בקהילה לקידום השמירה על הסביבה, בכפוף לעמידה בתנאים להגשת ההצעות המפורטים בסעיף להלן.

במסגרת ההליך יבחרו עד 7 הצעות, אשר יזכו לתקציב של עד 20,000 ש"ח כולל מע"מ כל אחת.

מועד אחרון להגשת הקול קורא: 17/02/19

בטופס מקוון בקישור הבא>>

או הגשה ידנית של הטופס המצורף מטה לגב' יעל קפלן במחלקת איכות הסביבה ברחוב הרצל 69, רמת-גן. או במייל (יש לוודא קבלת הדואר האלקטרוני בטלפון 03-6794700) ל- sviva@ramat-gan.muni.il

יש להתייחס לכל הנושאים המפורטים בטופס הבקשה. הצעות חסרות עשויות להיפסל. ההצעה שתוגש תהיה מוכנה לביצוע.

לכל הפרטים, לצפייה במסמכי הקול קורא ולטופס PDF להגשת ההצעה למיזם.