• מערכת CommAgain

קול קורא לארגונים להשתתף בתכנית למובילי לכידות חברתית

"התכנית למובילי לכידות חברתית" נוסדה ביוזמת הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון בשיתוף מרחבים – המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל ועמותת רוח טובה והיא מיועדת לארגוני המגזר הציבורי, העסקי והחברתי.

מטרת התוכנית היא לחזק את לכידותה של החברה הישראלית ולקדם את יעדי הארגונים המשתתפים לארגוני המגזר הציבורי, העסקי והחברתי תפקיד ייחודי בחיזוק רקמתה של החברה הישראלית כבסיס חיוני לחוסנה של מדינת ישראל.

טיפוח התנאים להיווצרות חברה מלוכדת יותר מותנה בעשייה ארגונית שיטתית על בסיס גוף ידע ותוכנית פעולה סדורה. לעשיה זו משמעויות פנים-ארגוניות, כלפי קהלי היעד של כל ארגון ואל מול החברה הישראלית כולה.

ארגונים שברצונם לקחת חלק בתוכנית מוזמנים להציע נציג/ה בדרג ביניים עם ותק של שנתיים לפחות בארגון, יכולת להובלת שינוי והזדהות עם חזון התוכנית.

תוצרי התוכנית כוללים: הבנה מעמיקה ומדויקת של מושג הלכידות החברתית ותוכנית פעולה ארגונית רב שנתית ייחודית לכל ארגון משתתף, אשר תקדם את יעדיו וצרכיו יחד עם לכידותה של החברה הישראלית.

לתוכנית שלושה מרכיבים עיקריים:

  • מחזור של עשרה ימי מפגש על פני חמישה חודשים (פרטים מלאים בלינק לקול הקורא המלא).

  • ליווי הטמעת תוכנית הפעולה בארגונים בשנה הראשונה לאחר סיום המחזור בהתאם לצורך

  • רשת בוגרות/ים לנציגי הארגונים המשתתפים

* השתתפות בתוכנית מחייבת נוכחות מלאה של נציגי ארגונים במחזור ושותפות ארגונית כולל מעורבות של ממונים/ות.

* התוכנית היא ללא עלות

אנחנו מקווים שארגונכם/ן יראה בתכנית מנוף משמעותי והזדמנות להצלחתו תוך התמודדות עם אחד האתגרים המרכזיים לעתיד המדינה, ונשמח שתהיו שותפים לדרך.

לקול קורא המלא עם פירוט התכנית ומועדים לחצו כאן

ההגשה לתוכנית היא עד ה14.11.19 - לטופס הגשת מועמדות

לרשימת הארגונים שהשתתפו במחזורים א' וב'

למידע נוסף, ניתן לפנות ל-

yaelwe@ruachtova.org.il | 03-5436838 |

​​Call us:

IL - +972-524655072
US +917-728-1370

CommAgain was selected to be part of "the social Lab" at Mazeh 9, TLV youth house, and is part of Midburn Social Generator 

Main office: Nahal Habasor 1, Tel Aviv-Jaffo, Israel.