• CommAgain

יש לך חדשנות חברתית ?


יש לך אולי רעיון לחדשנות חברתית או כזאת שאתם כבר מפתחים ומגלגלים ?


בימים אלו יצא קול קורא עבור המחזור הבא של החממה לחדשנות חברתית של CoLAB שהינה יוזמת הדגל של הפדרציה היהודית של ניו יורק- UJA. החממהפעילה בישראל מאז 2015, יוצרת ומאיצה יוזמות חדשניות בין הקהילות השונות בחברה הישראלית והחממה פיתחה בשנתיים האחרונות כתריסר יוזמות חברתיות שזכו לליווי ממנהיגות הפדרציה בניו יורק.


המשתתפים והמשתתפות בקו.לאב מובילים את המהלכים החברתיים המשפיעים בישראל ויוצרים חיבורים נועזים בין סקטורים, קהילות וארגונים דרך עשייה חדשנית משולבת לטובת חוסן חברתי


התהליך האינטנסיבי כולל למידה דינמית ומסעות חקר בהובלת המשתתפים, לצד פיתוח והובלת יוזמות המחזור השלישי ייפתח בנובמבר 2017 והמפגשים יימשכו עד ליוני 2018, כשלושה ימים בחודש.


התוכנית מיועדת ל:

  • ראשי ארגונים ואקטיביסטים/יות הפועלים לקידום החברה הישראלית,

  • יזמים בעלי/ות נסיון מוכך וארוך שנים בהובלת מהלכים חברתיים שיתופיים ומשמעותיים

  • הנושאים את הפתיחות ואחריות לדיאלוג עמותק ומורכז אשר יבטיח בניית עתיד משותף

לינק לדף שאלות ותשובות

לינק להגשת מועמדות לתוכנית (דד ליין ה-20 ביולי)

​​Call us:

IL - +972-524655072
US +917-728-1370

CommAgain was selected to be part of "the social Lab" at Mazeh 9, TLV youth house, and is part of Midburn Social Generator 

Main office: Nahal Habasor 1, Tel Aviv-Jaffo, Israel.