• CommAgain

קול קורא למנהיגים צעירים עבור תוכנית עמיתי אברט


האם אתם אולי סטודנטים (או יש לכם חברים כאלה) שבעתיד אולי יהיו מנהיגים ויהיו מעורבים בפעילות חברתית - תראו להם את זה.

תכנית עמיתי אברט שמה לה למטרה להכשיר דור של מנהיגים ומנהיגות צעירים/ות אשר יפעלו למען חברה צודקת יותר. התכנית מעניקה לסטודנטים הזדמנות לרכוש ניסיון בפעילות חברתית בארגוני החברה האזרחית המקדמים צדק חברתי וזכויות אדם.

התכנית מציעה לעמיתים ולעמיתות מסלול המשלב בין התמחות בארגונים לשינוי חברתי, השתתפות במפגשי הכשרה ובקורס אקדמי שנתי בהיקף של 4 נק"ז.

מטרות התכנית:

• לעודד מעורבות עכשווית ועתידית של סטודנטים בארגונים לשינוי חברתי, באמצעות היכרות ישירה בין הסטודנטים לבין הארגונים.

• לספק לקהילת הארגונים לשינוי חברתי את הכוח, הרצון הטוב, המסירות והאנרגיה של סטודנטים המבקשים לעבוד בארגונים אלו, וכך לתרום לארגונים ולקהילה זו.

• להעמיק את הידע בנושאי צדק חברתי וזכויות אדם במסגרת קורס אקדמי בן 4 נק"ז.

לקול קורא לארגונים לשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018) לחצו כאן

קול קורא לסטודנטים לשנת תשע"ח (2017-2018) ללומדים במוסדות האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב ומכללת אורנים בלבד, יפורסם בחודש יולי 2017.

* תכנית אברט מיועדת רק לסודנטים הלומדים במוסדות אלו.

לשאלות בנוגע לתכנית אברט ניתן לפנות ליעל פורת

דוא"ל: yaelp@shatil.nif.org.il

טלפון: 0732445142

לרשימת הארגונים שהשתתפו בתכנית עמיתי אברט לצדק חברתי לחצו כאן

​​Call us:

IL - +972-524655072
US +917-728-1370

CommAgain was selected to be part of "the social Lab" at Mazeh 9, TLV youth house, and is part of Midburn Social Generator 

Main office: Nahal Habasor 1, Tel Aviv-Jaffo, Israel.