December 3, 2018

החממה החברתית בטכניון שמחה להזמינך ליום עיון בשם 'עירוח', המתמקד בנושא של אירוח אמנותי בעיר - בחינת פרקטיקות אמנותיות כמחוללות שינוי במרחב העירוני. יום העיון יתקיים לאחר החג, ביום רביעי ה-12.12.2018, בין 15:30 - 9:30, בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, בטכניון, בחיפה.


חו...

October 21, 2018


אני אישה דעתנית.

יש לי מלא מחשבות על הרבה דברים, ואני גם אוהבת לחלוק אותן עם אחרים.

הרבה שנים חשבתי שככה מציתים דיאלוג, מושכים אנשים לשיחה- בהצהרות חזקות או ידע מעניין. אבל ההבנה שלי אז הייתה מבוססת על מבני הכוח שגדלנו בתוכם - תפיסה היררכית תחרותית שמניחה שמישהו אחד ה...

Please reload

​​Call us:

IL - +972-524655072
US +917-728-1370

CommAgain was selected to be part of "the social Lab" at Mazeh 9, TLV youth house, and is part of Midburn Social Generator 

Main office: Nahal Habasor 1, Tel Aviv-Jaffo, Israel.