December 6, 2017

קהילות, חדשנות - איך הדברים הללו מתחברים ? 


אם תבחנו כמה וכמה מהתחומים אותם ממפה חברת המחקר דובלין תגלו שלא מעט קהילות ועסקים בתחום של הכלכלה המשתפת (או "כלכלת התיווך" - כפי שלעיתים קוראים לה) מחזיקים לפחות ב3-4 תחומים במסגרת הפעילות והעשייה שלהם - כמה מתחומי החדש...

June 27, 2017

written by

מהי קהילה אם לא מרחב המשותף ושייך לכולנו שמאפשר מפגש משמעותי וחיבורים מפרים ?

ומי אמר שאין כסף למרחב הציבורי ?


הקרן ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות לעידוד חדשנות במרחב הציבורי מוציאים קול קורא להגשת בקשות לתמיכה בפיתוח טכנולוגי של מוצרים ושירותים דיגיטליים המספקים מענה לאת...

June 7, 2017


מוזמנים להציץ בקול קורא לשתי תוכניות של "גוונים" - תכנית גוונים היא תכנית של פדרציית היהודית של סן פרנסיסקו הפועלת מזה כמה עשורים לחיזוקה של החברה בישראל כחברה דמוקרטית, פלורליסטית וצודקת לכל אזרחיה.

מעבר למענקי התמיכה להם זוכים עשרות ארגוני חברה אזרחית (עמותות בעיקר)...

May 22, 2017

written by

אז פייסבוק משיקים שינוי די משמעותי בממשק משתמש שלהם ובדינמיקה שבין דפים לקבוצות ומאפשרות לראשונה חיבור של קבוצות (בהם המשתמש/ת אדמינ/ית) לדפים וכן פעילות של הדפים הללו בתוך הקבוצות

- איך זה נראה ?

כל זאת בוידאו הדרכה הבא בין שתי הדקות 


Please reload

​​Call us:

IL - +972-524655072
US +917-728-1370

CommAgain was selected to be part of "the social Lab" at Mazeh 9, TLV youth house, and is part of Midburn Social Generator 

Main office: Nahal Habasor 1, Tel Aviv-Jaffo, Israel.