February 15, 2018

אם תשאלו שמרן או ליברל - "נניח שתפרקו את מדינת הרווחה. מי ידאג לחלשים? מי ינהל את בתי הספר? מי יממן את שירותי הבריאות?", התשובה המקובלת תהיה "הקהילה".
 

ובאמת, כל מי שהשתייכו לקהילה כלשהי - בית כנסת או מסגד, תנועה, יישוב קהילתי או שכונה - יודעים כמה חזקה וממכרת ההרגשה ה...

Please reload

​​Call us:

IL - +972-524655072
US +917-728-1370

CommAgain was selected to be part of "the social Lab" at Mazeh 9, TLV youth house, and is part of Midburn Social Generator 

Main office: Nahal Habasor 1, Tel Aviv-Jaffo, Israel.