1.png

Institute for community 

development & culture 

למה אנחנו פה

במהלך ה-300 השנים האחרונות אוכלוסיית העולם צמחה וגדלה בצורה דרמטית, ההתפתחויות הטכנולוגיות הביאה לשינויים דרסטיים במודלים החברתיים, אופני ההתארגנות של גופי ציבוריים או עסקיים, האופנים בהם אנו מתיישבים וחיים, וכן על התרבות, התעסוקה והמודלים הכלכליים שעל פיהם נעה החברה שלנו - החל בתא הבסיסי - כמה סטודנטים שמתכנסים בדירת שותפים, למשפחה ועד להתארגנויות של שכונות, ערים, מדינות ואומות.

אנו מאמינים שבכדי להמשיך ולהתקיים אנו חייבים להנחיל, לפתח ולהטמיע ערכים ועקרונות של תרבות קהילתית באופן שיעודדו ויקדמו קשרים חברתיים של שיתופיות, אמון, הדדיות ויוזמה תוך חינוך דור העתיד להיות בעלי כושר התאוששות והסתגלות למציאות שמשתנה במהירות יחד עם הבנה רחבה של האתגרים העצומים שעומדים ויעמדו בפני האנושות ובכדי לשאוף לאפשר ולשפר את הקיום שלנו ככלל.

CommAgain - זו הזמנה להצטרף לקהילה מקומית ובין לאומית של מנהלי קהילות שמבינים ומדברים קהילות במטרה ליצור רשת חדשה של הזדמנויות ואפשריות במגזר החברתי והעסקי.

CommAgain מלשון Community Again - החזרה למקורות, לערכים ועקרונות של שיבטיות וקהילה - שתמיד היו איתנו מאז ימי המערות - כאשר פרמידת הצרכים לא התעדכנה יותר מדי מאז מלבד החיבוריות לאינטרנט שנוספה לנו. 

CommAgain מתוך הרעיון שבמידה ויצרנו מרחב לקהילה בה חבריה מרגישים שייכים (כשאולי גם ישנו גם מרחב ששייך להקהילה עצמה) אזי יצרנו "בית" שמרבית הסיכויים שחברי הקהילה (ואולי גם הדורות הבאים) יחזרו אליו. 

...if I will build it - they will come

...if they will build it - they will stay
 ! if we will build it - we will thrive

להמשך לדף אודותינו,
לדף הצוות מוביל שלנו
והשירותים שלנו (וכמה ארגונים איתם כבר עבדנו)